Smíšený pěvecký sbor Local Vocal byl založen roku 2006 v Roztokách u Prahy pod patronací sdružení Roztoč a v současně době čítá dvanáct členů. V letech 2009–2011 byl uměleckým vedoucím a sbormistrem Igor Angelov. Od podzimu 2011 sbor vede Martin Šmíd.

V naší práci se zaměřujeme zejména na hudbu pozdní renesance a baroka. Tuto epochu lze zhruba vymezit lety 1545 (Tridentský koncil, který zásadně ovlivnil vývoj duchovní hudby) až 1750 (úmrtí J. S. Bacha). Zabýváme se tedy dobou, kdy vokální tvorba hraje v hudbě hlavní úlohu. S nástupem klasicismu se dostává do popředí orchestr a sbor zůstává na okraji zájmu.

Stěžejní část našeho repertoáru tvoří hudba italská (hlavně z přelomu 16. a 17. století) a hudba česká. Pro českou hudbu tohoto období je typické především velké množství duchovních písní v národním jazyce, jejichž historie sahá až do 10. století. Jedná se o písně původní i o později přeložené písně německé – luteránské (mnoho jich přeložil i Jan Amos Komenský). Následně pak mnohé z nich získaly nejrůznější vícehlasé úpravy. Jejich obliba byla opravdu veliká. Dokládá to i fakt, že po třicetileté válce, kdy v Čechách probíhala násilná rekatolizace, byly lidu tyto písně ponechány a přeneseny do katolického prostředí a dokonce byla podporována i další nová tvorba. Zde je třeba jmenovat Adama Michnu z Otradovic (1600–1676), vynikajícího básníka a skladatele v jedné osobě. Dále se s nemenším úsilím věnujeme dílu mistra pozdního baroka Jana Dismase Zelenky (1679–1745), které získalo věhlas a uznání až v posledních desetiletích.

Sbor se kromě koncertní činnosti věnuje i hudebnímu doprovodu bohoslužeb. Chceme, aby skladby námi interpretované nebyly jen muzejní relikvií. Jejich skutečné místo je právě v liturgii a je dobře, že dnes můžou sloužit stejným způsobem jako v době svého vzniku.

Martin Šmíd

Je titulární varhaník při kostele Panny Marie Sněžné v Praze.

Vystudoval skladbu na Pražské konzervatoři ve třídě Jiřího Kolerta, Jiřího Churáčka a Bohuslava Řehoře, kde absolvoval v roce 2000. Již v rámci studia se začal zajímat o starou hudbu. Tento zájem dále rozvíjel na Akademii staré hudby v Brně v oboru cembalo (Monika Knoblochová) a zpěv (Irena Troupová).

Hře na varhany se věnuje od svých 15 let. Pravidelně se účastnil varhanních interpretačních kurzů u Roberta Huga a cembalových u Helmuta Frankeho v rámci Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích. Věnuje se také katalogizaci, přepisům a realizacím starých hudebních rukopisů. V roce 2008 spoluzaložil soubor Musica cum gaudio, se kterým realizuje novodobé premiéry těchto zapomenutých hudebních pokladů.